Samenwerken met Erasmus

Het Igene Certified programma werkt al enige tijd samen met het Nederlands Expertisecentrum Farmacogentica van het Erasmus MC. De experts van het Erasmus gebruiken de techniek van het Igene paspoort om resutaten over medicijngevoeligheid te delen met de patient zelf en met huisartsen en behandelaars.