DNA Test

Baas over eigen DNA

Als gezondheidsproffessional kan ik de DNA-gegevens pas inzien als de client hier uitdrukkelijk om toestemming heeft gegeven. Clienten kunnen deze toestemming ook ieder moment intrekken. Alle informatie is versleuteld verwerkt en opgeslagen, in streng beveiligde databases.

Samenwerken met Erasmus

Het Igene Certified programma werkt al enige tijd samen met het Nederlands Expertisecentrum Farmacogentica van het Erasmus MC. De experts van het Erasmus gebruiken de techniek van het Igene paspoort om resutaten over medicijngevoeligheid te delen met de patient zelf en met huisartsen en behandelaars.

Je DNA en overgewicht

Bij overgewicht zijn de invloed van eet – beweegpatroon, hormoniale factoren en de darmflora belangrijke factoren. Daarnaast zijn er mensen ondanks hun voorbeeldige leefpatroon die niet of nauwelijks afvallen. Dat kan mede veroorzaakt worden door de genetische constitutie. Inzicht in het genetisch profiel kan handvatten aanreiken voor zinvolle en gerichte ondersteuning.

Je DNA en medicijnen

Hoe gevoelig bent u voor bp medicijnen? Sommige medicijnen zullen en versterkte uitwerking hebben en anderen werken minder goed.. De juiste medezijnen in de juiste dosering. Voorkom onnodig bijwerkingen door informatie met je zorgprofessional te delen.

Soorten testen

BACIC app I ruwe data I PDF rapport I persoonlijke kenmerken. FARMA I bacic + medicijngevoeligheid I farmacogenetica I berichtenservice HEALTH I farma + aandoeningen I leefstijlprioriteiten.

Prijzen

  • BACIC app I ruwe data I PDF rapport I persoonlijke kenmerken. € 129,-
  • FARMA I bacic + medicijngevoeligheid I farmacogenetica I berichtenservice € 209,-
  • HEALTH I farma + aandoeningen I leefstijlprioriteiten.€ 249.-
  • Extra aanvullend leefstijladvies consult € 25,-