Je DNA en overgewicht

Bij overgewicht zijn de invloed van eet – beweegpatroon, hormoniale factoren en de darmflora belangrijke factoren. Daarnaast zijn er mensen ondanks hun voorbeeldige leefpatroon die niet of nauwelijks afvallen. Dat kan mede veroorzaakt worden door de genetische constitutie. Inzicht in het genetisch profiel kan handvatten aanreiken voor zinvolle en gerichte ondersteuning.